Författare: Marcus Stegberg

Gemensam klätterdag 5/9

Hej! Lördagen den 5/9 klockan 10.00-15.00 kommer VKK anordna en klätterdag vid Kärrboklippan! Blir vädret dåligt så kan söndagen bli ett alternativ men då återkommer vi med information. Alla är välkomna att klättra, oerfarna som erfarna, gamla som unga! Det kommer finnas utrustning som rep / selar / hjälmar att låna på plats. Har man …

Boulderhallens klätterdel avstängd

Boulderhallens klätterdel är avstängd fram tills kommande tävling på lördag 29/2-2020. Detta gäller både ledbyggnation och klättring. Gym och Moonboard är öppet som vanligt.

ÅRSMÖTE 2020

https://www.facebook.com/events/627813754647779/

Medlemsavgifter 2020

Styrelsen har beslutat att 2020 års avgifter är oförändrade med 2019.

Information från valberedningen inför VKK årsmöte i Januari 2013

Följande styrelsepositioner är aktuella för nyval vid årsmötet 2013 Ordförande, 1 år Kassör, 2 år 1 x Ledamot, 1 år 3 x Suppleant, 1 år Valberedningen mottar med nöje din intresseanmälan eller förslag på nya ledamöter som gärna kandiderar till klubbens styrelsen. Hälsningar, Valberedningen Johan Ernlund, 0709-704524, johan.ernlund [a] gmail.com Henrik Hirvelä, 0707-565255, henkanii [a] hotmail.com