Information från valberedningen inför VKK årsmöte i Januari 2013

Information från valberedningen inför VKK årsmöte i Januari 2013

Följande styrelsepositioner är aktuella för nyval vid årsmötet 2013

  • Ordförande, 1 år
  • Kassör, 2 år
  • 1 x Ledamot, 1 år
  • 3 x Suppleant, 1 år

Valberedningen mottar med nöje din intresseanmälan eller förslag på nya ledamöter som gärna kandiderar till klubbens styrelsen.

Hälsningar,

Valberedningen


Johan Ernlund, 0709-704524, johan.ernlund [a] gmail.com

Henrik Hirvelä, 0707-565255, henkanii [a] hotmail.com