Is- och mixklättring

Vinterklättring

Vill du klättra is- & mixklättring i Västerås är det Sala Silvergruva som gäller. Där finns kanske ett av sveriges bästa mixklättringsområden. För att klättra i Sala Silvergruva gäller vissa regler kring accessen:

Vem får klättra i Sala Silvergruva?

All klättring i Sala Silvergruva måste ske via godkännande från Stefan Lindblom. Klättringen i Sala Silvergruva är mycket speciell och det finns vissa risker som man bör känna till innan man beger sig dit på egen hand. Innan du beger dig ditt måste du därför kontakta Stefan Lindblom och få klartecken för tillträde (se kontakter). För att få klättra skall du vara auktoriserad instruktör, bergsguide eller ha mycket erfarenhet som klättrare. Att du har gått kurs i bergräddning och prakticerar det frekvent är ett krav. En rekomendation är att du kan ledklättra grad WI 5 eller M5.

Var får man klättra i Sala Silvegruva?

Klättring är endast tillåten på anvisade områden. Klättring i andra delar av schakten eller i andra schakt är förenat med livsfara. Det förekommer att stenblock stora som bilar har lossnat i osäkra områden.

När får man klättra i Sala Silvergruva?

Det är endast tillåtet att klättra i Sala Silvergruva under vintertid när det är tjäle i marken. På övriga tider är det en överhängande fara att det lossnar stenblock och stor risk för extrema skador. Det innebär att vi endast klättrar i Sala Silvergruva på vintern efter lång tid av minsugrader. När området öppnas och stängs för säsongen av görs från år till år.

Kontakta Stefan Lindblom, stefan@vertikalguiden.se för ytterligare information.