Rivning den 4 november efter prova-på

Söndagen den 4:e november efter prova-på (från ca 17.00) river vi medlemmar (gärna också föräldrar) tillsammans ner alla grepp i boulderhallen för en mycket välbehövlig grepptvätt, städning och ombyggnation inför bouldertävlingen Plastic Master 4 som äger rum i hallen den 10:e november. Ta gärna med egen skruvdragare och insexnyckel samt inneskor. Man får väldigt gärna hjälpa till att tvätta och sortera grepp även under måndagen, det är ett ganska omfattande arbete som blir lättare ju fler vi är.

Efter rivningen stänger vi av hallen (bortsett från gymdelen och moonboard) för klättring under veckan fram tills tävlingen den 10:e november då alla är varmt välkomna att deltaga i tävling på nya fräscha problem!

Välkomna!

 

 

GDPR!

Den 25e maj träder det nya dataskyddsdirektivet (GDPR) i kraft – det är jättebra för alla! Det finns faktiskt 173st bakomliggande skäl till att majoriteten av länderna i EU tycker att det här är en bra idé. Men det medför också lite större krav på oss, vi måste faktiskt vara försiktiga med dina/våra egna personuppgifter och inte spara för många gamla uppgifter heller.
-Så hur är det egentligen?
-Jo, vi är försiktiga med dina personuppgifter, det allra mesta finns i system med mycket begränsad åtkomst.
Men vad använder vi uppgifterna till?
-För att du ska kunna vara medlem i klubben behöver vi känna till några av dina personuppgifter som du meddelar i samband med att du blir medlem. Och eftersom vi vet att många väljer att fortsätta att vara medlem även nästa år behåller vi dina personuppgifter en tid in på nästa år även om ditt medlemskap formellt sett går ut vid nyåret, det spar enormt mycket arbete rent administrativt när du vill fortsätta att vara medlem, men är lite sen att betala in. Speciellt nyckelhanteringen skulle vara väldigt omständlig att göra om helt och hållet i början av varje år. Apropå nycklar så finns det en logg över varje gång nycklarna används, det är en del av systemet som styr dörren. Dörrsystemet som endast ett par personer kommer åt gör även att vi ser om någon har problem med sin nyckel, vi kan då eventuellt lösa problemet rätt snabbt. Det går även att se på vilka tider vi som klubb är aktiva, men kanske framförallt så ser vi om dörren inte blivit låst. Bara det är en bra grej. 
Sen då, för att få en nyckel eller för den delen bli medlem, måste du finnas med i svenskt idrotts gemensamma medlemssystem (jättemånga föreningar/klubbar är med) på Idrott Online (du kan hitta deras GDPR-information här <- där), där vi lägger in medlemmar som betalat medlemsavgift. Innan din nyckel aktiveras kollar den som aktiverar nyckeln i Idrott Online att du har betalat. Du kan själv logga in i Idrott Online och se vilka uppgifter som finns om dig där. Sen har vi också en del aktiviteter (framförallt för juniorer) där vi för bok på närvaro, det gör att vi kan söka kommunala bidrag och även rapportera statistik på gruppnivå som gör att klättringen som sport får en större del av riksidrottsförbundets budget. Vi hoppas att vi får fortsätta arbeta på det sättet. Men, om du vill få reda på mer eller ändra eller vad som helst (till och med klaga), så gör det gärna till oss i styrelsen och om du sen är totalt missnöjd ändå så har du på laglig grund rätt att vända dig till Datainspektionen, som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten inom kort.

Tack!

/Styrelsen

Moonboard!

Som många säkert har märkt har vi skruvat upp en ny fin setup på MoonBoarden. Man behöver förmodligen ha klättrat ett tag och bör kunna klättra de allra flesta röda problemen i hallen för att ha något att hämta på Moonboarden. Gradmässigt startar problemen numera på 6A+. Det är en hel grad lägre än föregående setup, förmodligen tack vare de ”snälla” röda greppen.

Även om MoonBoarden är liten jämfört med resten av hallen rymmer den i skrivande stund drygt 4500 problem. Det läggs hela tiden till nya problem i den globala databasen för det standardiserade MoonBoard-systemet, som finns på mängder av klättergym runt om i världen. För att ansluta till MoonBoarden med telefonen och tända lysdioderna för problemen behöver du ett konto i MoonBoard-appen (gratis). Appen finns att hämta här:

Man behöver även slå igång systemet med ett tryck på den nedre knappen på vänster sida om MoonBoarden, sen gäller det att lyckas ansluta och till sist då klättra… det finns problem upp till 8B+, är man starkare än så kan man ju köra samma fast med viktväst. Vår setup av grepp heter MoonBoard Masters 2017 och väggen är 40 grader.

Regler

Fria fötter på de nedersta två gula raderna.
Händerna startar på de grepp där dioden lyser grönt.
Klättra endast med upplysta grepp (även för fötterna), till slutgreppet som markeras med röd diod.

Lycka till!

En bra uppvärmning rekommenderas starkt.

MoonBoard

Uppdatering januari-februari

VKK:s medlemmar röstade på årsmötet i enighet med valberedningens förslag fram styrelse för 2018 enligt följande:

Anthon Swahn kvarstår som ordförande
Linn Björ kvarstår som kassör (inget omval, ett år kvar)
Joel Ahlén kvarstår som ledamot
Niclas Österberg ny ledamot, tidigare suppleant
Thor-Björn Käck kvarstår som suppleant
Anders Galmén kvarstår som suppleant
Marcus Stegberg ny suppleant

Det ekonomiska resultatet för 2017 var positivt. Klubben har en god ekonomi trots stora utgifter i samband med nybyggnation och kraftigt ökade hyreskostnader efter flytten till ängsgärdsgatan 9. Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgift och väggavgift oförändrad från föregående år.

Intresset för klättringen ökar påtagligt. Vid 2017 års slut var vi 307 medlemmar i klubben, nytt medlemsrekord! Vi kan även konstatera att prova-på och engångsbesök är mycket populärt, vi fortsätter med prova-på som tidigare och har även kompletterat med lite fler prova-på-skor i större storlekar. Påminner också om att medlemmar förväntas klättra i egna klätterskor. Vi har ingen anledning att tro att vi inte kommer att bli ännu fler medlemmar under 2018, alla nya klättrare är varmt välkomna!

Klubben har fått meddelande om att en större klätteraktör har planer på att etablera verksamhet i Västerås i framtiden. Styrelsen kommer föra dialog med den aktören då detta givetvis kan påverka klubben på flera sätt, men klättring lär det garanterat bli, vad som än händer. Diskussion fördes kring detta på årsmötet.

Förutom den stundande Mälarkampen planerar vi att anordna två tävlingar, en senare under våren och en under hösten, datum kommer senare.

Vi har även beställt ett par omgång nya grepp, dels till moonboarden och dels andra kompletterande grepp. Vi hoppas även kunna söka bidrag för mer grepp, givetvis för att göra prova på ännu bättre och även för att kunna möjliggöra ännu mer klättring för alla.

Observera att väggen i boulderhallen kommer vara avstängd för rivning och ombyggnation från ca 17:30 söndagen den 11/2 (prova på äger rum som vanligt) fram tills tävlingen lördagen den 18/2 då alla medlemmar är välkomna att deltaga i Mälarkampen mot Eskilstuna klätterklubb, se mer på eventets facebooksida -> https://www.facebook.com/events/200537467166972/. Som vanligt är alla extra välkomna att hjälpa till med rivning och tvättning av grepp på söndag! Gymdelen samt moonboard är tillgängligt som vanligt under veckan som kommer. Eventuella extra aktiviteter i rephallen under veckan meddelas i facebookgruppen.

 

 

Kallelse till årsmöte

25 Januari 2018

kl 18:30 Ängsgärdsgatan 9

Dagordning

1) Upprop och fastställande av röstlängd
2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3) Fastställande av dagordning
4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st)
6) Redogörelser
A) Verksamhetsberättelse
B) Resultat och balansräkning
C) Ekonomisk uppföljning av Ängsgärdsgatan 9
D) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
8) Fastställande av medlemsavgift samt klätteravgift för verksamhetsåret 2018
9) Verksamhetsplan samt budget 2018
10) Val av styrelsen för verksamhetsåret 2018
A) Ordförande för en period om 1 år (omval)
B) Ledamot/kassör för en period om 2 år (ej omval)
C) Ledamot för en period om 2 år (omval)
D) Ledamot för en period om 1 år (omval)
E) Tre suppleanter för en period om 1 år (omval)
F) Revisor för en period om 1 år (omval)
G) Valberedning, minst tre personer för en period om 1 år (omval)
11) Beslut om firmateckning
12) Motioner
13) Övriga frågor