Kallelse till Årsmöte

Tidpunkt: 24 Januari 2019 kl18:30

Plats: Ängsgärdsgatan 9, Västerås

Dagordning

1)Upprop och fastställande av röstlängd
2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3) Fastställande av dagordning
4)Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st)
6) Redogörelser
A) Verksamhetsberättelse
B) Resultat och balansräkning
C) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
8) Fastställande av medlemsavgift samt klätteravgift för verksamhetsåret 2019
9) Verksamhetsplan samtbudget 2019
10) Val av styrelsen för verksamhetsåret 2019
A) Ordförande för en period om 1 år (omval)
B)Ledamot/kassör för en period om 2 år (omval)
C) Ledamot fören period om 2 år (ej omval)
D) Ledamot för en period om 1 år(omval)
E) Tre suppleanter för en period om 1 år (omval)
F) Revisor för en period om 1 år (omval)
G) Valberedning,minst tre personer för en period om 1 år (omval)
11) Beslut om firmateckning
12) Motioner – skickasin senast 3 veckor innan till valfri styrelsemedlem 
13) Övrigafrågor

Kurser i inomhusklättring


Grundkurs – GRÖNT KORT FULLBOKAT!

Kursavgift: 800 kr

Förkrav: medlem i VKK

Plats: Bombardier arena A-hallen

Tid & Datum:

Del 1. Tisdag 8 januari 18.30-21.30

Del 2. Torsdag 10 januari 18.30-21.30

Fortsättningskurs– RÖTT KORT

Kursavgift: 800 kr

Förkrav: Grönt kort, medlem i VKK

Plats: Bombardier arena A-hallen

Del 1. Tisdag 15 januari 18.30-21.30

Del 2. Torsdag 17 januari 18.30-21.30

På grund av att tidigare kurser snabbt blivit fulla så är det de först betalande som får plats!

Anmälan till kurs

Maila till mattias.lindback@rusta.se

Ange följande i mailet:

  • Namn
  • Vilken kurs (Grönt, Rött kort) och datum för kursen
  • Telefonnummer
  • När du betalt och hur

Medlemskap VKK

För att gå någon av kurserna krävs att du är medlem i Västerås Klätterklubb eller annan SKF ansluten klubb. För medlemskap i VKK se info http://www.vkkclimbing.se/klubben/bli-medlem/

Betalning av kursavgift

Kursavgift: 800 kr

Betalas till Swish  123 1721893 (Västerås Klätterklubb) i samband med anmälan

Skriv i kommentarsfältet ” Ditt namn”, ”kursdatum” samt ”grönt eller rött”.


Info om kurser

GRÖNT KORT

Kursen kommer ha max 8 elever.

Kursen hålls av auktoriserad instruktör.

Kursen hålls under två kvällar, man måste deltaga vid båda tillfällena.

Grundkurs i inomhusklättring för dig som vill börja toppreps klättra på en inomhusvägg.

Kursen är en nybörjarkurs och du behöver inga förkunskaper i klättring för att kunna delta i kursen.

Kursen innehåller genomgång av vanligt förekommande utrustning vid en inomhusvägg, genomgång av risker vid inomhusvägg samt hur man undviker skador och olyckor vid topprepsklättring.

Under kursen går vi även igenom grundläggande klättertekniker samt hur man bör värma upp, stretcha och träna för att undvika skador.

Kursen avslutas med ett teoriprov och en uppklättring och vid godkänt resultat utfärdas ett grönt topprepskort som ger access till klätteranläggningar i Sverige.

I kursen ingår lån av klätterutrustning och väggavgift.

RÖTT KORT

Kursen kommer ha max 6 elever.

Kursen hålls av auktoriserad instruktör.

Kursen hålls under två kvällar, man måste deltaga vid båda tillfällena.

Fortsättningskurs för dig som har grönt kort (eller motsvarande kunskaper) och vill börja ledklättra.

Vi repeterar utrustning och knutar, lär dig hur man ledklättrar och hur man säkrar vid ledklättring.

I kursen ingår också fallträning och att säkra vid fall.

Det röda kortet är en rikstäckande säkringslicens för ledklättring som gäller på de flesta klätterhallarna i Sverige.

I kursen ingår lån av klätterutrustning och väggavgift.

Rivning den 4 november efter prova-på

Söndagen den 4:e november efter prova-på (från ca 17.00) river vi medlemmar (gärna också föräldrar) tillsammans ner alla grepp i boulderhallen för en mycket välbehövlig grepptvätt, städning och ombyggnation inför bouldertävlingen Plastic Master 4 som äger rum i hallen den 10:e november. Ta gärna med egen skruvdragare och insexnyckel samt inneskor. Man får väldigt gärna hjälpa till att tvätta och sortera grepp även under måndagen, det är ett ganska omfattande arbete som blir lättare ju fler vi är.

Efter rivningen stänger vi av hallen (bortsett från gymdelen och moonboard) för klättring under veckan fram tills tävlingen den 10:e november då alla är varmt välkomna att deltaga i tävling på nya fräscha problem!

Välkomna!

 

 

GDPR!

Den 25e maj träder det nya dataskyddsdirektivet (GDPR) i kraft – det är jättebra för alla! Det finns faktiskt 173st bakomliggande skäl till att majoriteten av länderna i EU tycker att det här är en bra idé. Men det medför också lite större krav på oss, vi måste faktiskt vara försiktiga med dina/våra egna personuppgifter och inte spara för många gamla uppgifter heller.
-Så hur är det egentligen?
-Jo, vi är försiktiga med dina personuppgifter, det allra mesta finns i system med mycket begränsad åtkomst.
Men vad använder vi uppgifterna till?
-För att du ska kunna vara medlem i klubben behöver vi känna till några av dina personuppgifter som du meddelar i samband med att du blir medlem. Och eftersom vi vet att många väljer att fortsätta att vara medlem även nästa år behåller vi dina personuppgifter en tid in på nästa år även om ditt medlemskap formellt sett går ut vid nyåret, det spar enormt mycket arbete rent administrativt när du vill fortsätta att vara medlem, men är lite sen att betala in. Speciellt nyckelhanteringen skulle vara väldigt omständlig att göra om helt och hållet i början av varje år. Apropå nycklar så finns det en logg över varje gång nycklarna används, det är en del av systemet som styr dörren. Dörrsystemet som endast ett par personer kommer åt gör även att vi ser om någon har problem med sin nyckel, vi kan då eventuellt lösa problemet rätt snabbt. Det går även att se på vilka tider vi som klubb är aktiva, men kanske framförallt så ser vi om dörren inte blivit låst. Bara det är en bra grej. 
Sen då, för att få en nyckel eller för den delen bli medlem, måste du finnas med i svenskt idrotts gemensamma medlemssystem (jättemånga föreningar/klubbar är med) på Idrott Online (du kan hitta deras GDPR-information här <- där), där vi lägger in medlemmar som betalat medlemsavgift. Innan din nyckel aktiveras kollar den som aktiverar nyckeln i Idrott Online att du har betalat. Du kan själv logga in i Idrott Online och se vilka uppgifter som finns om dig där. Sen har vi också en del aktiviteter (framförallt för juniorer) där vi för bok på närvaro, det gör att vi kan söka kommunala bidrag och även rapportera statistik på gruppnivå som gör att klättringen som sport får en större del av riksidrottsförbundets budget. Vi hoppas att vi får fortsätta arbeta på det sättet. Men, om du vill få reda på mer eller ändra eller vad som helst (till och med klaga), så gör det gärna till oss i styrelsen och om du sen är totalt missnöjd ändå så har du på laglig grund rätt att vända dig till Datainspektionen, som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten inom kort.

Tack!

/Styrelsen

Moonboard!

Som många säkert har märkt har vi skruvat upp en ny fin setup på MoonBoarden. Man behöver förmodligen ha klättrat ett tag och bör kunna klättra de allra flesta röda problemen i hallen för att ha något att hämta på Moonboarden. Gradmässigt startar problemen numera på 6A+. Det är en hel grad lägre än föregående setup, förmodligen tack vare de ”snälla” röda greppen.

Även om MoonBoarden är liten jämfört med resten av hallen rymmer den i skrivande stund drygt 4500 problem. Det läggs hela tiden till nya problem i den globala databasen för det standardiserade MoonBoard-systemet, som finns på mängder av klättergym runt om i världen. För att ansluta till MoonBoarden med telefonen och tända lysdioderna för problemen behöver du ett konto i MoonBoard-appen (gratis). Appen finns att hämta här:

Man behöver även slå igång systemet med ett tryck på den nedre knappen på vänster sida om MoonBoarden, sen gäller det att lyckas ansluta och till sist då klättra… det finns problem upp till 8B+, är man starkare än så kan man ju köra samma fast med viktväst. Vår setup av grepp heter MoonBoard Masters 2017 och väggen är 40 grader.

Regler

Fria fötter på de nedersta två gula raderna.
Händerna startar på de grepp där dioden lyser grönt.
Klättra endast med upplysta grepp (även för fötterna), till slutgreppet som markeras med röd diod.

Lycka till!

En bra uppvärmning rekommenderas starkt.

MoonBoard