Klippa

Västerås är kanske inte direkt känt för sina svindlande klippor men trakten har ändå lite klättring att bjuda på. Här följer en kort beskrivning av några utflyktsmål.

Kärrbo

Från Västerås. Sväng av E18 vid Hälla (Mc Donalds, Västerås flygplats), åk mot Irsta. Passera Irsta,3 km efter Irsta kyrka sväng vänster vid skylt ”Kärrbo 5”, följ asfaltsvägen ca 3 km till korsning fortsätt rakt på in på grusväg skylt ”Lindö ” åk ytterligare ca 2,5 km till en gård. Lada på v:a sida P-plats h:ö sida, parkera. Här finns en info skylt på P-stolpen, läsvärd. På ladans Norrsida finns en grusväg (som man inte kör bil på) Följ den österut förbi en herrgård, förbi en låg lada h:ö sida hus v:ä sida vänster i korsning, vägen kommer ut på gärde följ vägen till skogsbrynet där en stig finns norrut En bit in på stigen ännu en info skylt följ stigen til klippan syns på v:ä sidan. Klippan är västvänd, de flesta lederna torkar snabbt efter regn. Sol på klippan efter 12. Lederna beskrivs från höger till vänster.
Nätförare: 27crags.

Fjärdhundra

Vid Fjärdhundra ca fem mil nordöst om Västerås ligger en finfin sporklätterklippa. Den är helt perfekt en solig vårdag och väldigt varm en sommardag. Förare kan köpas via Uppsala klätterklubb.
Nätförare: 27crags

Virsbo

En liten bit norr om Virsbo ligger Södra Landsberget som bjuder på tyngre bultade sportklättringsleder.

Virsbo klippan har fått en nytur mellan Lätta leden 6a+ och 7:an 7a . En 6b+ som heter Borat´s hämnd med bouldrigt insteg 3 bb + ankare, stickklipp den första. Pompeie, Lätta leden 7:an har fått nya ankare som det går att fira av i. 2 ankare sitter på 2 stängda projekt mellan ”Stora skrothögsutmaningen 7a+ och Fyrkantiga robbotarmar 7b+/c. Klättra inte dessa leder då de är stängda projekt och det bor en fågelfamilj på hyllan ovanför där vi brukar förvara prylar och kofot. Stefan Lindblom och Mattias Lindbäck
Nätförare: 27crags

Rönnby

Under 80- talet var det möjligt att göra en lång travers på 150 meter över hela Rönnbyklippan. Men det var innan allt mossade igen. Dock är det möjligt att göra något här med ett topprep eller en tjock madrass och lite fantasi. Klippan syns tydligt från fotbollsplanen som ligger söder om Rönnby centrum. Utöver dessa problem finns det en massa varianter, de nedanstående är dock de mest intressanta.Ta av E18 vid Rocklunda, åk norrut förbi Rocklunda ishall, Västeråshallen, efter ca 1,5 km T-korsning, sväng v:ä åk ca 1 km korsning sväng v:ä mot Skultuna ytterligare 1km sväng h:ö mot Rönnby centrum parkera vid centrum. Söder om centrum ligger en skola och en fotbollsplan. På fotbollsplanens östra sida ligger klippan.

Tidö- Lindö

Här har det bedrivits klättring och firning från 70- talets slut och fram till början av nittiotalet. Området är ett naturreservat och all åverkan på berg och sten är förbjuden. Under tidigt nittiotal bultades det en hel del här utan tillstånd. Detta resulterade i att bultarna slogs bort och Länsstyrelsen spikade upp skyltar på träden om åverkans förbud. All klättring som bedrivs numera skall ske utan borrbultar och pitonger. De leder som redovisas har klättrats solo eller ledats med naturliga säkringar. De borrbultade lederna redovisas enbart som topprepsproblem. De väntar dock på serösa nya retro bestigningar på naturliga säkringar. Det finns med andra ord möjlighet att arrangera topprep till de flesta lederna.

Klippan är ganska vass och rik på små grepp på de svårare lederna. Området erbjuder 7 stycken olika sektioner med leder av varierande svårighetsgrad. Dessutom finns det en del boulderproblem på närliggande block och på de olika sektionerna.

Kör från Västerås mot Tidö och sväng av till Tidö- slott. Efter cirka tre kilometer syns ett hjortstängsel på vänster sida (en kilometer innan slottet). Parkera innan hjortstängslet och klättra över stängslet på trappan/stegen bakom den stora ihåliga eken. Gå sedan västerut och ned till en bäck. Följ bäcken ett par hundra meter tills du ser klipporna upp till höger.

Vallby

Beläget strax till vänster om infartsvägen till Vallby centrum.

Björnöklippan

Vid den grusade cykelvägen ut mot Björnön finns det en liten boulderklippa alldeles till vänster om cykelvägen. Här finns det en V1 travers som är cirka 30 meter lång och ett antal vertikala V0 problem. Det går eventuellt att toppa i några skojters borrbultar på toppen?!? Klippan mäter ca 5x30m.

Kör av E18 vid Korsängsmotet söderut mot hamnen och Björnön, följ Björnövägen till bron till ön. På h:ö sida ligger VKK (Västerås kanotklubb) parkera och gå tillbaka på cykelvägen ca 500 m, klippan ligger bredvid cykelvägen. Det är enklast att ta sig till Björnöklippan med cykel.

Hässlöblocket

Här finns några av områdets tyngsta sportleder och farligaste artificiella leder. Hässlöblocket är ett jättelikt block som ligger i närheten av Hässlö flygplats. Enklast tar du dig hit genom att köra gamla E 18 mot Irsta och sedan svänga höger vid Irsta Kyrka. Åk ett par kilometer och sväng sedan höger i nästa korning mot Gäddeholm. Åk en bit på denna väg och sväng höger mot Limsta. Kör igenom gården och ut mot flybanorna. Följ vägen som går till höger om skogen till det blir asfalt. Efter ett par hundra meter ser du ett jätteblock i skogen till vänster om vägen. Om du kommer ut på en grusväg har du kört för långt.

Tortuna

Ett gammalt stenbrott med branta väggar, soliga senvinterdagar kan man klättra här, vindskyddat åt nästan alla håll. På sommaren finns en fin badplats någon kilometer bort i ett vattenfyllt stenbrott. Topprepsklättring dominerar då ingen vågat sätta upp bult. Några leder har dock klättrats alla har den gemensamma nämnaren= tämligen lösa och svårsäkrade.

Sväng av E18 vid Korsängsmotet åk norrut (på Malmabergsg.) vid T-korsning med röljus sväng h:ö (på Tråddragarg.) åk till rondell, rakt på i rondell (på Bjurhovdag). Landsväg mot Tortuna. I Tortuna sväng v:ä mot Tillberga,åk några hundra meter h:ö mot Sevalla. Efter ca 2km avtagsväg med bom. Stenbrottet syns uppe i skogen. Parkera bredvid bommen, 500 m promenad längs grusvägen.

Tumbo

Trevlig nybörjarklippa nära Kvicksund i graderna 3-6. Bra möjligheter att sätta topprep. Se Eskilstuna klätterklubbs hemsida –http://www.klattring.net

Hultberget

Trevlig sportklätterklippa utanför Eskilstuna med turer i 6-7 registret. Finns möjlighet att sätta topprep. Se Eskilstuna klätterklubbs hemsida – http://ww.klattring.net

Köping

Utanför Odensvi finns det ett jätte mossigt sva på 20-25 meter strax ovanför ett bergrum. Stegjärn är att rekommendera även på sommaren.

Arboga

Stingsberget 6- 10 meter. En bultad 7- två trad 5+ och 6+ samt topprepsleder och några aidturer.

Sala

Is och mix i Sala-föraren.

Hallstahammar

Skantzberget På bergets östsida finns en liten vägg som bjuder på några leder.

Bahcoklippan i Enköping

Förare kan laddas hem på vertikalguiden.com.

Simonsberget – Tunaberg

Mycket fint berg  utanför Nyköping med framförallt tradklättring i graderna 3-8. Se länk för förare – http://bistaberget.info.se/

Bistaberget – Tunaberg

Mycket fint berg utanför Nyköping med sportleder i graderna 5-8. Se länk för förare – http://bistaberget.info.se/

Stockholm

Köp Stockholmsföraren i klätterbutiker. För sportklättring i Stockholm se följande länk – Stockholmsföraren på nätet.

Ågelsjön

Extremt fint ställe utanför Norrköping med många klippor för trad- och sportklättring i graderna 3-9. Förare säljs i Klätterhallen i Norrköping och på olika klätterbutiker. Se länk – http://www.nkk.nu/ för information.