Bouldering

Västerås närområde

En mer utförlig inventering av boulderområden utomhus återfinns på 27Crags. Inomhus samarbetar vi med Klättercentret Västerås. Läs mer på deras hemsida

Svanå

Område under utveckling, förare kan laddas hem här. För uppdateringar, se 27Crags samt plattland.wordpress.com.

Önsta- Gryta, Övre Området

Sväng av från E 18 vid Rocklundamotet och kör norrut på Vasagatan i cirka 1,2 km till den tar slut. Sväng sedan vänster på Norrleden vid trafikljusen. Sväng höger vid nästa trafikljus in på Önstavägen. Passera Posten och Servus på höger sida och fortsätt på Önstavägen i en knapp kilometer. Kör förbi ladugården och sväng höger in på Lodjursvägen. Sväng sedan vänster direkt på Lokattsvägen och sedan höger direkt in på Ekorrvägen. Åk Ekorrvägen till den svänger av upp åt vänster och tar slut vid en vändplats. Parkera innan vändplatsen. Blocken ligger strax till höger om vägen.

Önsta Gryta, Nedre Området

Kör in på Önstavägen och sväng därefter höger in på Älggatan vid posten och Servus. Åk ett par hundra meter och ta sedan vänster in på Rådjursgatan. Efter ett par hundra meter sväng vänster på Bävergatan nu bör du se Apalbyskolan när du kommer till vändhållplatsen. Parkera på skolans parkering. Blocken ligger i skogen 120 meter syd/väst om Apalbyskolan.

Råbyskogen

Beläget i Råbyskogen bredvid Narvavägen. Om du kommer på E 18 och kör mot Oslo, kör igenom Västerås och Sväng av höger vid Bäckbymotet. Kör sedan vänster i rondellen och under E 18 söderut mot Råby och Bäckby. Fortsätt rakt på och sväng första vänster vid trafikljusen in på Råbyleden. Kör cirka 1200 meter (förbi Råby centrum) och sväng höger in på Morkullegatan. Parkera på besökande parkeringen vid slutet av Morkullegatan.

Bäckby

Vid djurparken/minigolfbanan finns det två stora block som det är möjligt att göra en hel del problem på. Ovanpå det mindre av blocken finns det rester av en gammal ruschkana. Nära det större blocket finns det några bänkar och ett cykelställ som man kan ramla in i annars är det ganska platta landningar. Ett stort block finns i bäckbyspåret med en boulderbar sida rakt mot spåret. Vid Återbruket på Bäckby finns det ett block som det är möjligt att göra några problem på och några mindre intressanta block. Efter korsningen till höger på Bäckbyvägen finns det ett större och ett mindre block som kan vara värda ett besök.

Erikslund

Vid Erikslund finns minst två jäääättestora block som bjuder på en mängd sköna problem.

Utflyktsmål

Uppsala, Focksta

Boulderområde med mellan Enköping och Uppsala med ca 300 problem. Se Uppsala klätterklubbs hemsida – Se Uppsala klätterklubbs hemsida, 27Crags eller Sverigeföraren för information.

Åkers Styckebruk

Se 27Crags

Örebro

Rosendal, Brickebacken mfl, Se Örebro klätterklubbs hemsida