Total boulder 9 Mars

Total boulder 9 Mars

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar till bouldertävling den 9 Mars. Detta kommer ta plats mellan 17:00 och 22:00.

Regler: Under ombyggnationen så får alla bygga leder, men man får ej provklättra andras leder! Märk upp din led grön/blå/röd/svart/vit efter ditt omdöme. När en led är klar skriver man upp denna i ett formulär så den kan numreras. Mellan 17:00-20:00 får man testa på så många leder som möjligt samt notera vilka man har klarat. Klarar man sin egna led så noteras den på samma sätt som övriga leder. De tio leder som gett högst poäng noteras på en lapp och lämnas in till tävlingsansvariga. De tre med högst totalpoäng bland kvinnorna och herrarna kommer till final.

Poäng per led:

Grön: 5poäng

Blå: 10poäng

Röd: 15poäng

Svart: 20poäng

Vit: 25poäng

Titeln klubbmästare ges till den kvinnliga resp manliga klättrare som presterat bäst! /Styrelsen

The Board invites all members to boulder competition on 9 March. This will take place between 17:00 and 22:00.

The rules: During the rebuilding, everyone are allowed to build, but you may not test climb others‘ leads! When a lead is complete write it up in a form so it can be numbered. Between 17:00-20:00 you may test and accomplice as many leads as possible and take note of what you have done. If you manages your own lead note it in the same way as the other leads. The ten leads with the highest score you accomplished are noted and handed in to the responsible for the competition. The three women and men with the highest score will be invited to the final.

Points per route:

Green: 5points

Blue: 10points

Red: 15points

Black: 20points

White: 25points

The title Club champion will be given to the female and male climbers who performed best!

/The board