Ledbyggardagar i Boulderhallen 2-3 Mars

Ledbyggardagar i Boulderhallen 2-3 Mars

Nu är det återigen dags för ombyggnation.

Följande dagar river, bygger och roddar vi om i Boulder hallen.

2 mars, 11.00–16.00 – Riva, tvätta grepp, storstäda och börja bygga.

3 mars, 11.00–16.00 – Fortsätta byggandet

Alla är varmt välkomna att komma ner och bygga! Klubben bjuder på kaffe och pepparkaka.

En diskussion har funnits angående antalet lättare respektive svårare leder i boulderhallen. Styrelsen eftersträvar en balans mellan lättare och svårare leder. Dock anser vi att man ej kan klaga på fördelningen om man inte själv bidrar till byggandet.

Routesetting days in Boulder Hall 2 to 3 Mars

Now it’s once again time for rebuilding.

The following days we remove holds, clean and build new problems in the gym.

Mars 2, 11:00 to 16:00 – Remove holds, wash holds, large clean and start building.

Mars 3, 11:00 to 16:00 – Continue construction

Everyone is welcome to come down and build! The club serves coffee and gingerbread.

There has been a discussion regarding the number of easier and more difficult routes at the boulderhall. The Board is seeking a balance between easier and more difficult routes. However, we believe that you cannot complain about the distribution if you are not contributing yourself.

/Styrelsen