För medlemmar

Som medlem i Västerås klätterklubb kan du ansöka om bidrag till träning/tävlingsaktiviteter. Detta gör du via länkarna i listen ovan. Vi har som utgångspunkt att försöka stå för anmälningsavgifter för tävling men vi gör en individuell bedömning utifrån flera aspekter.