Bidragsansökan

Som medlem i Västerås klätterklubb kan du ansöka om ekonomisk bidrag. Klubben har som utgångspunkt att stå för anmälningsavgifter för tävlingar anordnade av Svenska Klätterförbundet, IFSC eller på motsvarande nivå (ex SM, svenska cupen) men vi gör en individuell bedömning utifrån flera aspekter och för att bidragen ska bli så rättvist fördelade som möjligt. Det är också möjligt att söka bidrag för andra områden som listas nedan.

Samtliga bidragsansökningar hanteras av styrelsen som har beslutsrätt om bidrag ska betalas ut eller inte. Följande områden går det att söka bidrag för:

 • Klubbarrangemang
  • Ex klubbevent, fester, klätterdagar eller resor som anordnas med klubbens involvering. 
 • Tävling 
  • Tävlingsavgifter
   • För tävlingar anordnade av Svenska Klätterförbundet, IFSC eller på motsvarande nivå (ex SM, svenska cupen).
  • Tävlingsbidrag
   • Tävlingsbidrag innefattar exempelvis resekostnader, boendekostnad etc. 
 • Access och övrigt
  • Bultning, accessbidrag etc.

För att genomföra en bidragsansökan följ länkarna som finns under fliken ”bidragsansökningar” på hemsidan. Alla inkomna ansökningar behandlas av styrelsen som sedan återkommer med besked om ansökan beviljas eller inte. Vi återkommer då med information om nästa steg i utbetalning (vilket är att ifylld reseräkning + kvitto skall skickas till kassor.vkkclimbing@gmail.com).