Information från valberedningen inför VKK årsmöte 23 Januari 2014 kl. 18:00

Information från valberedningen inför VKK årsmöte 23 Januari 2014 kl. 18:00

Följande styrelsepositioner är aktuella för nyval vid årsmötet 2014

  • Ordförande, 1 år
  • 1 x Ledamot, 1 år
  • 3 x Suppleant, 1 år

Valberedningen mottar med nöje din intresseanmälan eller förslag på personer som gärna kandiderar till klubbens styrelse.

Styrelsen ser gärna att en yngre person går med i styrelsen gärna en person från juniorgruppen.

Vid frågor angående att gå med i styrelsen
Kontakta
Niklas Nilsson
niklasnilsson_87@hotmail.com
073-0508031

Hälsningar,

Valberedningen