Påminnelse: VKK Årsmöte den 12 januari

Påminnelse: VKK Årsmöte den 12 januari

Torsdagen den 12 januari kl. 18:30-20.00 är det dags för Västerås Klätterklubbs årsmöte. Formell kallelse till alla medlemmar har utgått i samband med fakturautskicken för kommande års medlemsavift. Mötet hålls återigen i Boulderhallen på Utvecklingsgränd 23 (karta). Det bjuds på fika!

Väl mött!

Styrelsen