Första Hjälpen och HLR kurs den lördagen den 2 april

Första Hjälpen och HLR kurs den lördagen den 2 april

Vi kommer ha en Första Hjälpen och HLR kurs lördagen den 2/4 kl. 9.00 – 16.00 för våra medlemmar. Kursen hålls av Röda Korset och den är gratis, det finns 12 tillgängliga platser om ni är intresserade av att deltaga sänd mig då en mail: tobbekack@gmail.com

Utbildningsinnehåll:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning

Samhällets olycks- och skadebild
Förebygga olycksfall
L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet – stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning
Förebygga cirkulationssvikt
Fallolyckor
Organisera och handla på en olycksplats
Vara ett stöd vid psykiska reaktioner
Skallens, nackens och ryggradens uppbyggnad och funktion
Kännetecken på skelett- och mjukdelsskador
Första hjälpen vid skall-, nack- och ryggskador

Inga speciella förkunskaper krävs.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

Litteratur:
Röda Korsets studielitteratur Första hjälpen/Hjärt-lungräddning

Start och sluttid:

Utbildningen omfattar 6 timmar exkl raster.

Plats:
Boulderhallen

/Thor-Björn