Medlemskap

Medlemsavgift 2019 (gäller kalenderår)
Senior (från 19 år)    300 kr/år
Junior (tom 18 år)     200 kr/år

Väggkort helår 2019 (gäller kalenderår)
Senior (från 19 år)    2000 kr/år
Junior (12-18 år)      1250 kr/år
Junior (tom 11 år)    1000 kr/år

Väggkort halvår 2019 (jan-jun alt. jul-dec)
Senior (från 19 år)    1300 kr/halvår
Junior (12-18 år)      625 kr/halvår
Junior (tom 11 år)    500 kr/halvår

Väggkort Q4 2019 (oktober-december)
Senior (från 19 år)    700 kr

Junior (12-18 år)      400 kr
Junior (tom 11 år)    300 kr

ange vilken period betalningen avser

Förälder (till klättrande junior)     25 % rabatt på väggkortet
(max 1 förälder/junior)

Plusgiro: 620 84 61-1

Ange i meddelandefältet:

  • Personnummer (obligatoriskt för försäkringen)
  • Namn (om det gäller annan person än betalare)
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Ange även om du vill ha kvitto

Får du inte plats med alla uppgifter i betalningsmeddelandet kan du skicka kompletterande information till vår kassör Linn Björ (kassor.vkkclimbing@gmail.com).

För frågor angående betalning av medlemskap och väggkort, kontakta vår kassör Linn Björ (kassor.vkkclimbing@gmail.com, 070-324 76 54)

Västerås klätterklubb ingår i Svenska klätterförbundet och du täcks som medlem därmed av klätterförbundets klätterförsäkring (läs mer om försäkringarna på förbundets hemsida: http://bergsport.se/klatterforbundet/vara-forsakringar/). Du får även klätterförbundets tidning Bergsport (4 nr/år).

Du som har väggkort får klättra hur mycket du vill på vår repvägg i Bombardier arena och i vår boulderhall. Med väggkortet får du också hämta ut en nyckel till boulderhallen som ger dig tillträde kl 6-23 alla dagar i veckan. För att få säkra andra på repväggen behöver du ha gröntkort (topprep) eller rött kort (led), se kurser.

Det är samma väggkort som gäller för båda hallarna och det går inte att dela upp kortet och betala endast för den ena anläggningen. Om du endast vill klättra ett fåtal gånger går det att betala en engångsavgift vid varje tillfälle, se Engångsklättring.

Som medlem har du även trevliga 15% rabatt (gäller ej elektronik) hos Outdoorexperten på Hälla i Västerås vid uppvisande av medlemskort från Svenska klätterförbundet märkt med namn och Västerås Klätterklubb.  

Hur du beställer nyckelbricka till boulderhallen

Nyckeln beställer du genom vår nyckelutlämningsansvarig Sarah Åkesson (sarah.akesson@hotmail.se) efter att medlemskap och väggkort är betalt. Vid obetald medlemsavgift kommer brickan avaktiveras och du är skyldig att skicka tillbaka den. Vid förlust av nyckelbrickan måste detta omedelbart anmälas till Sarah. Ny nyckelbricka kostar 50kr.

För frågor och beställning av nyckelbrickor, kontakta vår nyckelutlämningsansvarig Sarah Åkesson (sarah.akesson@hotmail.se), 0764 969 291).

 

Engångsklättring

Engångsavgift boulderhallen: 80 kr/tillfälle
Engångsavgift repväggen: 50 kr/tillfälle (tag med eget rep)

Betalning sker genom Swish (Swishnr: 1231721893) eller kontant på plats. Instruktioner för betalning finns i hallarna.

Kom ihåg att du som inte har någon nyckelbricka till boulderhallen inte kan öppna dörren själv.