Författare: matseriksson

Årsmöte

Årsmöte 26 Januari 2017 kl 18:30 Ängsgärdsgatan 9 Kallelse till årsmöte Dagordning 1) Upprop och fastställande av röstlängd 2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande 3) Fastställande av dagordning 4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st) 6) Redogörelser A) Verksamhetsberättelse B) Resultat och balansräkning C) Ekonomisk uppföljning av …

Invigning nya boulderhallen (Ängsgärdsgatan 9) !!!

Det här händer under dagen: Öppnar kl 13 Gratis för alla som vill prova på! Kommer finnas massor med roliga problem att testa! Vi har fått in många nya grepp också som invigs Alla klättrare får vara med i utlottning av priser (frivilligt). Det kommer att finnas lappar att fylla i sitt namn om man …

Information från valberedningen inför årsmötet 2017

Det behövs en suppleant till styrelsen. Är du intresserad att ta den här platsen kontakta oss via mail eller när ni ser oss i klätterhallen. Pamela, pamela.christensson@gmail.com Karin, karingillberg@tele2.se

Invigning av nya boulderhallen!!

Hej alla glada Västeråsklättrare! Den 17:e december kommer invigning av nya boulderhallen att ske. Mer info kommer snart… Man kan redan nu betala in för 2017. Det kommer vara samma kostnad som 2016. De som betalat in före invigningen kommer få en ny nyckel under invigningen till nya boulderhallen. (De gamla nycklarna kommer inte fungera …

Sista dagen för klättring i boulderhallen

Sista dagen för klättring i boulderhallen på Utvecklingsgränd är fredag 16 september! Den 17 september börjar vi flytta ut alla saker från Utvecklingsgränd till nya lokalen på Ängsgärdsgatan 9. Flytten kommer ske under helgen 17-18 september och då behövs din hjälp. Flyttstart: lördag 17 september kl 10.00 på Utvecklingsgränd. Har du bil eller släpvagn kan …