GDPR!

GDPR!

Den 25e maj träder det nya dataskyddsdirektivet (GDPR) i kraft – det är jättebra för alla! Det finns faktiskt 173st bakomliggande skäl till att majoriteten av länderna i EU tycker att det här är en bra idé. Men det medför också lite större krav på oss, vi måste faktiskt vara försiktiga med dina/våra egna personuppgifter och inte spara för många gamla uppgifter heller.
-Så hur är det egentligen?
-Jo, vi är försiktiga med dina personuppgifter, det allra mesta finns i system med mycket begränsad åtkomst.
Men vad använder vi uppgifterna till?
-För att du ska kunna vara medlem i klubben behöver vi känna till några av dina personuppgifter som du meddelar i samband med att du blir medlem. Och eftersom vi vet att många väljer att fortsätta att vara medlem även nästa år behåller vi dina personuppgifter en tid in på nästa år även om ditt medlemskap formellt sett går ut vid nyåret, det spar enormt mycket arbete rent administrativt när du vill fortsätta att vara medlem, men är lite sen att betala in. Speciellt nyckelhanteringen skulle vara väldigt omständlig att göra om helt och hållet i början av varje år. Apropå nycklar så finns det en logg över varje gång nycklarna används, det är en del av systemet som styr dörren. Dörrsystemet som endast ett par personer kommer åt gör även att vi ser om någon har problem med sin nyckel, vi kan då eventuellt lösa problemet rätt snabbt. Det går även att se på vilka tider vi som klubb är aktiva, men kanske framförallt så ser vi om dörren inte blivit låst. Bara det är en bra grej. 
Sen då, för att få en nyckel eller för den delen bli medlem, måste du finnas med i svenskt idrotts gemensamma medlemssystem (jättemånga föreningar/klubbar är med) på Idrott Online (du kan hitta deras GDPR-information här <- där), där vi lägger in medlemmar som betalat medlemsavgift. Innan din nyckel aktiveras kollar den som aktiverar nyckeln i Idrott Online att du har betalat. Du kan själv logga in i Idrott Online och se vilka uppgifter som finns om dig där. Sen har vi också en del aktiviteter (framförallt för juniorer) där vi för bok på närvaro, det gör att vi kan söka kommunala bidrag och även rapportera statistik på gruppnivå som gör att klättringen som sport får en större del av riksidrottsförbundets budget. Vi hoppas att vi får fortsätta arbeta på det sättet. Men, om du vill få reda på mer eller ändra eller vad som helst (till och med klaga), så gör det gärna till oss i styrelsen och om du sen är totalt missnöjd ändå så har du på laglig grund rätt att vända dig till Datainspektionen, som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten inom kort.

Tack!

/Styrelsen