Moonboard!

Moonboard!

Som många säkert har märkt har vi skruvat upp en ny fin setup på MoonBoarden. Man behöver förmodligen ha klättrat ett tag och bör kunna klättra de allra flesta röda problemen i hallen för att ha något att hämta på Moonboarden. Gradmässigt startar problemen numera på 6A+. Det är en hel grad lägre än föregående setup, förmodligen tack vare de ”snälla” röda greppen.

Även om MoonBoarden är liten jämfört med resten av hallen rymmer den i skrivande stund drygt 4500 problem. Det läggs hela tiden till nya problem i den globala databasen för det standardiserade MoonBoard-systemet, som finns på mängder av klättergym runt om i världen. För att ansluta till MoonBoarden med telefonen och tända lysdioderna för problemen behöver du ett konto i MoonBoard-appen (gratis). Appen finns att hämta här:

Man behöver även slå igång systemet med ett tryck på den nedre knappen på vänster sida om MoonBoarden, sen gäller det att lyckas ansluta och till sist då klättra… det finns problem upp till 8B+, är man starkare än så kan man ju köra samma fast med viktväst. Vår setup av grepp heter MoonBoard Masters 2017 och väggen är 40 grader.

Regler

Fria fötter på de nedersta två gula raderna.
Händerna startar på de grepp där dioden lyser grönt.
Klättra endast med upplysta grepp (även för fötterna), till slutgreppet som markeras med röd diod.

Lycka till!

En bra uppvärmning rekommenderas starkt.

MoonBoard