Uppdatering januari-februari

Uppdatering januari-februari

VKK:s medlemmar röstade på årsmötet i enighet med valberedningens förslag fram styrelse för 2018 enligt följande:

Anthon Swahn kvarstår som ordförande
Linn Björ kvarstår som kassör (inget omval, ett år kvar)
Joel Ahlén kvarstår som ledamot
Niclas Österberg ny ledamot, tidigare suppleant
Thor-Björn Käck kvarstår som suppleant
Anders Galmén kvarstår som suppleant
Marcus Stegberg ny suppleant

Det ekonomiska resultatet för 2017 var positivt. Klubben har en god ekonomi trots stora utgifter i samband med nybyggnation och kraftigt ökade hyreskostnader efter flytten till ängsgärdsgatan 9. Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgift och väggavgift oförändrad från föregående år.

Intresset för klättringen ökar påtagligt. Vid 2017 års slut var vi 307 medlemmar i klubben, nytt medlemsrekord! Vi kan även konstatera att prova-på och engångsbesök är mycket populärt, vi fortsätter med prova-på som tidigare och har även kompletterat med lite fler prova-på-skor i större storlekar. Påminner också om att medlemmar förväntas klättra i egna klätterskor. Vi har ingen anledning att tro att vi inte kommer att bli ännu fler medlemmar under 2018, alla nya klättrare är varmt välkomna!

Klubben har fått meddelande om att en större klätteraktör har planer på att etablera verksamhet i Västerås i framtiden. Styrelsen kommer föra dialog med den aktören då detta givetvis kan påverka klubben på flera sätt, men klättring lär det garanterat bli, vad som än händer. Diskussion fördes kring detta på årsmötet.

Förutom den stundande Mälarkampen planerar vi att anordna två tävlingar, en senare under våren och en under hösten, datum kommer senare.

Vi har även beställt ett par omgång nya grepp, dels till moonboarden och dels andra kompletterande grepp. Vi hoppas även kunna söka bidrag för mer grepp, givetvis för att göra prova på ännu bättre och även för att kunna möjliggöra ännu mer klättring för alla.

Observera att väggen i boulderhallen kommer vara avstängd för rivning och ombyggnation från ca 17:30 söndagen den 11/2 (prova på äger rum som vanligt) fram tills tävlingen lördagen den 18/2 då alla medlemmar är välkomna att deltaga i Mälarkampen mot Eskilstuna klätterklubb, se mer på eventets facebooksida -> https://www.facebook.com/events/200537467166972/. Som vanligt är alla extra välkomna att hjälpa till med rivning och tvättning av grepp på söndag! Gymdelen samt moonboard är tillgängligt som vanligt under veckan som kommer. Eventuella extra aktiviteter i rephallen under veckan meddelas i facebookgruppen.