Väggkortsavgiften har höjts

Väggkortsavgiften har höjts

Under året kommer Västerås klätterklubb att byta boulderlokal vilket får stor påverkan på våra hyreskostnader. Det medför att avgiften för väggkort blir högre.

På årsmötet 28/1-16 beslutades att avgiften för väggkort höjs med 33 %. Det nya priset blir därmed:

Senior (från 19 år):                    2000 kr/år (höjt med 500 kr)
Junior (12-18 år):                      1250 kr/år (höjt med 300 kr)
Junior (tom 11 år):                    1000 kr/år (höjt med 250 kr)

Höjningen gäller för hela 2016. Det betyder att de som redan köpt väggkort till det tidigare priset även måste betala in summan för höjningen, d.v.s. det som återstår för att komma upp till det nya priset. Betalning av medlemskap och väggkort sker genom inbetalning till klubbens Plusgiro (PG 620 84 61-1). Det går naturligtvis bra att få kvitto på den nya inbetalningen. Mer information om priser och betalning finns att läsa på klubbens hemsida: http://www.vkkclimbing.se/klubben/bli-medlem/.

Observera att medlemsavgiften är oförändrad (300 kr/år alt. 200 kr/år).

Vi är medvetna om att höjningen medför mer arbete för er som har köpt väggkort till den tidigare avgiften, men hoppas ni kan ha överseende med det.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter ang. ovanstående är du välkommen att höra av dig till vår kassör Linn Björ, 070-324 76 54 el. linn_b89@hotmail.com.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar