Uppdatering januari-februari

VKK:s medlemmar röstade på årsmötet i enighet med valberedningens förslag fram styrelse för 2018 enligt följande: Anthon Swahn kvarstår som ordförande Linn Björ kvarstår som kassör (inget omval, ett år kvar) Joel Ahlén kvarstår som ledamot Niclas Österberg ny ledamot, tidigare suppleant Thor-Björn Käck kvarstår som suppleant Anders Galmén kvarstår som suppleant Marcus Stegberg ny suppleant …

Kallelse till årsmöte

25 Januari 2018 kl 18:30 Ängsgärdsgatan 9 Dagordning 1) Upprop och fastställande av röstlängd 2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande 3) Fastställande av dagordning 4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st) 6) Redogörelser A) Verksamhetsberättelse B) Resultat och balansräkning C) Ekonomisk uppföljning av Ängsgärdsgatan 9 D) Revisionsberättelse …

Information angående 2018 års medlemsavgift, väggkort samt kommande årsmöte

Hej alla klättrare i Västerås Klätterklubb! Här kommer lite kort information. Årsmöte blir torsdagen den 25 januari 2018 kl 18:30 i boulderhallen (Ängsgärdsgatan 9). Kallelse och mer information om detta kommer att dyka upp här på hemsidan, på vår facebook-sida och i våra klätterlokaler. Vi söker ledare till våra barn- och juniorgrupper. Om du är …

Höstlov – prova på!

Vi kan härmed meddela att VKK under höstlovet håller ett extra prova-på-tillfälle i boulderhallen, närmare bestämt tisdagen 31/10 kl 13-15. Bouldering är väldigt lättillgängligt och passar alla, även föräldrar. Vi har låneskor och hallvärdar på plats så att ni kommer igång snabbt och enkelt! Kostnaden är 80kr per person, läs mer på prova på. Adress: …

Medlemskort

Klättersverige och Västerås Klätterklubb växer. Som en följd av detta har de fysiska medlemskorten tagit slut, både hos förbundet och hos VKK. Om du som nybliven medlem är i behov av att styrka ditt medlemskap per 2017 (exempelvis för någon rabatt eller liknande) går det bra att skicka ett mail till kassor.vkkclimbing@gmail.com och be om ett kvitto. Vi kommer …