Moonboard!

Som många säkert har märkt har vi skruvat upp en ny fin setup på MoonBoarden. Man behöver förmodligen ha klättrat ett tag och bör kunna klättra de allra flesta röda problemen i hallen för att ha något att hämta på Moonboarden. Gradmässigt startar problemen numera på 6A+. Det är en hel grad lägre än föregående setup, …

Uppdatering januari-februari

VKK:s medlemmar röstade på årsmötet i enighet med valberedningens förslag fram styrelse för 2018 enligt följande: Anthon Swahn kvarstår som ordförande Linn Björ kvarstår som kassör (inget omval, ett år kvar) Joel Ahlén kvarstår som ledamot Niclas Österberg ny ledamot, tidigare suppleant Thor-Björn Käck kvarstår som suppleant Anders Galmén kvarstår som suppleant Marcus Stegberg ny suppleant …

Kallelse till årsmöte

25 Januari 2018 kl 18:30 Ängsgärdsgatan 9 Dagordning 1) Upprop och fastställande av röstlängd 2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande 3) Fastställande av dagordning 4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st) 6) Redogörelser A) Verksamhetsberättelse B) Resultat och balansräkning C) Ekonomisk uppföljning av Ängsgärdsgatan 9 D) Revisionsberättelse …

Information angående 2018 års medlemsavgift, väggkort samt kommande årsmöte

Hej alla klättrare i Västerås Klätterklubb! Här kommer lite kort information. Årsmöte blir torsdagen den 25 januari 2018 kl 18:30 i boulderhallen (Ängsgärdsgatan 9). Kallelse och mer information om detta kommer att dyka upp här på hemsidan, på vår facebook-sida och i våra klätterlokaler. Vi söker ledare till våra barn- och juniorgrupper. Om du är …

Höstlov – prova på!

Vi kan härmed meddela att VKK under höstlovet håller ett extra prova-på-tillfälle i boulderhallen, närmare bestämt tisdagen 31/10 kl 13-15. Bouldering är väldigt lättillgängligt och passar alla, även föräldrar. Vi har låneskor och hallvärdar på plats så att ni kommer igång snabbt och enkelt! Kostnaden är 80kr per person, läs mer på prova på. Adress: …