Prova på!

Bouldering

Nytt 2018!  Vi fortsätter med våra mycket populära prova-på-tillfällen även 2018, varje söndag kl 15-17 i boulderhallen på ängsgärdsgatan 9. Välkomna!

Du som vill prova på bouldering är välkommen att besöka vår nya boulderhall på ängsgärdsgatan 9 vid Sporthyra över gatan från Scandic och Västerås Danscenter. När man bouldrar klättrar man över tjockmattor utan rep och väggarna är så pass låga att man kan hoppa ner då man nått toppen.

När: Vid klubbens gemensamma träningstillfällen eller annonserade prova-på-tillfällen. Alternativt stämmer du träff med någon i klubben, antingen genom vår Facebookgrupp eller genom kontakt på annat sätt.

Pris: 80kr  (Skriv in dig i pärmen och betala med Swish alternativt kontant i brevlådan).
Var: Ängsgärdsgatan 9.

Att tänka på: Klättring i Boulderhallen sker utan direkt översyn och på egen risk. Då plötsliga fall från väggen är en naturlig del av klättringen måste vi alltid lämna utrymme nedanför och runt om den som klättrar på väggen för att undvika personskador. Likväl är det viktigt att de som tränar i gymdelen ges tillräckligt utrymme att göra detta. Medtag lediga träningskläder och inomhusskor (ej för stora). Barn vistas endast i hallen i målsmans närvaro. Om ni är en grupp som vill besöka boulderhallen, kontakta först någon i klubbens styrelse. Observera att prova på tillfället inte är en kurs.

För en trevlig gemensam vistelse, se även våra ordningsregler!

 

Repklättring

Vi annonserar tillfällen för prova-på-repklättring i vår Facebookgrupp.