Moonboard!

Som många säkert har märkt har vi skruvat upp en ny fin setup på MoonBoarden. Man behöver förmodligen ha klättrat ett tag och bör kunna klättra de allra flesta röda problemen i hallen för att ha något att hämta på Moonboarden. Gradmässigt startar problemen numera på 6A+. Det är en hel grad lägre än föregående setup, förmodligen tack vare de ”snälla” röda greppen.

Även om MoonBoarden är liten jämfört med resten av hallen rymmer den i skrivande stund drygt 4500 problem. Det läggs hela tiden till nya problem i den globala databasen för det standardiserade MoonBoard-systemet, som finns på mängder av klättergym runt om i världen. För att ansluta till MoonBoarden med telefonen och tända lysdioderna för problemen behöver du ett konto i MoonBoard-appen (gratis). Appen finns att hämta här:

Man behöver även slå igång systemet med ett tryck på den nedre knappen på vänster sida om MoonBoarden, sen gäller det att lyckas ansluta och till sist då klättra… det finns problem upp till 8B+, är man starkare än så kan man ju köra samma fast med viktväst. Vår setup av grepp heter MoonBoard Masters 2017 och väggen är 40 grader.

Regler

Fria fötter på de nedersta två gula raderna.
Händerna startar på de grepp där dioden lyser grönt.
Klättra endast med upplysta grepp (även för fötterna), till slutgreppet som markeras med röd diod.

Lycka till!

En bra uppvärmning rekommenderas starkt.

MoonBoard

Uppdatering januari-februari

VKK:s medlemmar röstade på årsmötet i enighet med valberedningens förslag fram styrelse för 2018 enligt följande:

Anthon Swahn kvarstår som ordförande
Linn Björ kvarstår som kassör (inget omval, ett år kvar)
Joel Ahlén kvarstår som ledamot
Niclas Österberg ny ledamot, tidigare suppleant
Thor-Björn Käck kvarstår som suppleant
Anders Galmén kvarstår som suppleant
Marcus Stegberg ny suppleant

Det ekonomiska resultatet för 2017 var positivt. Klubben har en god ekonomi trots stora utgifter i samband med nybyggnation och kraftigt ökade hyreskostnader efter flytten till ängsgärdsgatan 9. Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgift och väggavgift oförändrad från föregående år.

Intresset för klättringen ökar påtagligt. Vid 2017 års slut var vi 307 medlemmar i klubben, nytt medlemsrekord! Vi kan även konstatera att prova-på och engångsbesök är mycket populärt, vi fortsätter med prova-på som tidigare och har även kompletterat med lite fler prova-på-skor i större storlekar. Påminner också om att medlemmar förväntas klättra i egna klätterskor. Vi har ingen anledning att tro att vi inte kommer att bli ännu fler medlemmar under 2018, alla nya klättrare är varmt välkomna!

Klubben har fått meddelande om att en större klätteraktör har planer på att etablera verksamhet i Västerås i framtiden. Styrelsen kommer föra dialog med den aktören då detta givetvis kan påverka klubben på flera sätt, men klättring lär det garanterat bli, vad som än händer. Diskussion fördes kring detta på årsmötet.

Förutom den stundande Mälarkampen planerar vi att anordna två tävlingar, en senare under våren och en under hösten, datum kommer senare.

Vi har även beställt ett par omgång nya grepp, dels till moonboarden och dels andra kompletterande grepp. Vi hoppas även kunna söka bidrag för mer grepp, givetvis för att göra prova på ännu bättre och även för att kunna möjliggöra ännu mer klättring för alla.

Observera att väggen i boulderhallen kommer vara avstängd för rivning och ombyggnation från ca 17:30 söndagen den 11/2 (prova på äger rum som vanligt) fram tills tävlingen lördagen den 18/2 då alla medlemmar är välkomna att deltaga i Mälarkampen mot Eskilstuna klätterklubb, se mer på eventets facebooksida -> https://www.facebook.com/events/200537467166972/. Som vanligt är alla extra välkomna att hjälpa till med rivning och tvättning av grepp på söndag! Gymdelen samt moonboard är tillgängligt som vanligt under veckan som kommer. Eventuella extra aktiviteter i rephallen under veckan meddelas i facebookgruppen.

 

 

Kallelse till årsmöte

25 Januari 2018

kl 18:30 Ängsgärdsgatan 9

Dagordning

1) Upprop och fastställande av röstlängd
2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3) Fastställande av dagordning
4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st)
6) Redogörelser
A) Verksamhetsberättelse
B) Resultat och balansräkning
C) Ekonomisk uppföljning av Ängsgärdsgatan 9
D) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
8) Fastställande av medlemsavgift samt klätteravgift för verksamhetsåret 2018
9) Verksamhetsplan samt budget 2018
10) Val av styrelsen för verksamhetsåret 2018
A) Ordförande för en period om 1 år (omval)
B) Ledamot/kassör för en period om 2 år (ej omval)
C) Ledamot för en period om 2 år (omval)
D) Ledamot för en period om 1 år (omval)
E) Tre suppleanter för en period om 1 år (omval)
F) Revisor för en period om 1 år (omval)
G) Valberedning, minst tre personer för en period om 1 år (omval)
11) Beslut om firmateckning
12) Motioner
13) Övriga frågor

Information angående 2018 års medlemsavgift, väggkort samt kommande årsmöte

Hej alla klättrare i Västerås Klätterklubb!

Här kommer lite kort information.

Årsmöte blir torsdagen den 25 januari 2018 kl 18:30 i boulderhallen (Ängsgärdsgatan 9). Kallelse och mer information om detta kommer att dyka upp här på hemsidan, på vår facebook-sida och i våra klätterlokaler.

Vi söker ledare till våra barn- och juniorgrupper. Om du är intresserad att bli ledare, vill ha mer information eller diskutera igenom idéer är du välkommen att kontakta Marcus Steen (ungdom.vkkclimbing@gmail.com) eller Anthon Swahn (ordforande.vkkclimbing@gmail.com). 

Det går bra att redan nu betala in medlemskap och väggkort för 2018, övergången mellan åren blir då enkel både för dig och klubben. Priset för medlemskap och väggkort är oförändrat från föregående år och gäller enligt nedan. 

Medlemsavgift (gäller kalenderår) 
Senior (från 19 år) 300 kr
Junior (tom 18 år) 200 kr

Väggkort helår (gäller kalenderår)
Senior (från 19 år) 2000 kr/år
Junior (12-18 år) 1250 kr/år
Junior (tom 11 år) 1000 kr/år

Förälder (till klättrande junior) får 25 % rabatt på väggkortet (max 1 förälder/junior)

Inbetalning görs till Plusgiro: 620 84 61-1
Vid inbetalning ange personnummer, emailadress, telefonnummer och om du vill ha kvitto.
För frågor angående kvitton eller betalning av medlemskap och väggkort, kontakta vår kassör Linn Björ (kassor.vkkclimbing@gmail.com, 070-324 76 54). 
Mer information finns här: www.vkkclimbing.se/klubben/bli-medlem/.

Nu ser vi fram emot ett nytt klätterår!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Höstlov – prova på!

Vi kan härmed meddela att VKK under höstlovet håller ett extra prova-på-tillfälle i boulderhallen, närmare bestämt tisdagen 31/10 kl 13-15.

Bouldering är väldigt lättillgängligt och passar alla, även föräldrar. Vi har låneskor och hallvärdar på plats så att ni kommer igång snabbt och enkelt!

Kostnaden är 80kr per person, läs mer på prova på.

Adress: Ängsgärdsgatan 9.

Varmt välkomna!

/Hallvärdarna